פיתוח שפה לחנות גלידת פירות

הצבעים האלה קנו אותי 

פשוט להנות ולהתגרות …

חייבים לטעום גם מזה ...